White Hole installation object

 

WHITE HOLE

Installation-object, perversely coming into dualistic contact with the surrounding environment. The work is inspired by a hypothetical phenomenon of white holes in astronomy, an area in which both energy and matter emerge from peculiarities – absorbing and simultaneously indulging ubiquitous photons, creating a universal being, alien, but imperceptibly merging into the natural surroundings.
White Hole was commissioned by the Intermedia Faculty of Fine Arts Academy in Krakow.

Exposed:
Dec 2017 – Garden – Visible/Invisible, Center of Polish Sculpture in Orońsko, Poland
Nov 2017 – Eko – Techno – Artmobil exibition w/ Intermedia Dept. of Fine Arts Academy, Krakow, Poland

BIAŁA DZIURA
Instalacja-obiekt, przewrotnie wchodzący w dualistyczny kontakt z otaczającym go środowiskiem. Praca inspirowana hipotetycznym zjawiskiem białych dziur w astronomii, czyli obszarem, w którym zarówno energia, jak i materia wypływają z osobliwości – wchłaniając i jednocześnie oddając wszędobylskie fotony, tworząc uniwersalny byt, obcy, a jednak niezauważalnie wtapiający się w naturalne otoczenie.
Biała Dziura powstała w wyniku współpracy z Wydziałem Intermedia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.