Workshops

 

 

Language: English / Polish / Hungarian

Using Pure Data (Pd) the visual programming language for creating multimedia works we provide workshops that will get you familiar with the graphical creative programming with a result of controlling video playback literally with movement of you face.
Duration: from short version of 3-5 h up to more advanced version up to 3-4 days.

More details here.


  • Workshop 2: GENERATIVE AUDIOVISUAL FORMS

Language: English / Polish

During the workshops participants have opportunity to create together with the lecturers audiovisual project based on generative animations. In this term generative means that simple scripts in After Effects create the animation by calculation. Structure of workshops:

  1. Introduction to creation audiovisual projects
  2. Use of basic scripts in Adobe After Effects
  3. Automating of simple animations with the help of expressions in Adobe After Effects
  4. Generating images by sound – implementing audio reaction

The workshop is dedicated to experimenting creative minds in animations with a basic knowledge of Adobe After Effects.

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję stworzyć wspólnie z prowadzącymi projekt audiowizualny oparty na animacji generatywnej, czyli tworzonej i automatyzowanej za pomocą podstawowych skryptów w Adobe After Effect. Warsztaty obejmują następujący zakres:

  1. Wprowadzenie do projektowania form audiowizualnych
  2. Podstawy pracy w skryptach (ekspresjach) w Adobe After Effect
  3. Automatyzowanie animacji na pomocą ekspresji w Adobe After Effect
  4. Generowanie grafiki wykorzystując dźwięk – implementacja audioreaktywności

Warsztaty adresowane są do eksperymentujących twórców animacji i innych osób zainteresowanych scenicznymi działaniami audiowizualnymi, posiadających podstawową znajomość Adobe After Effect.

These workshops we provided so far at:
LPM 2017 | Amsterdam 2017
UiO Dept. of Informatics | Oslo 2017
CETA Centrum Technologii Audiowizualnych | Wrocław 2016

If you want to book the workshops or get more information, please contact us via: hello@elektromoon.com